Перший урок 2018 "Розкажемо Європі про себе" (дивись вкладення)

"На перехресті музи і долі" - виховний захід до 200-річчя Дня народження Т.Г. Шевченка

Див.вкладення:


Зустріч з видатною жителькою с. Хрещенівка Л.Ф.Глєбовою.

До 70-річчя створення Херсонської області.

/Files/images/Слайд 1 Херсонщина.png

Живе поряд з нами ця жінка, не вимагає до себе уваги і почестей, та завжди готова відгукнутися на прохання інших. Так побудоване наше життя: коли ти поряд – тебе не помічають, коли не стане – жаліють. А скільки цікавого, багатого, захоплюючого ми почули від цієї щирої душею людини. Мені здається, що всі жителі нашого села щасливі, що жили і живемо поряд з такою талановитою вчителькою, майстринею, поетесою Лідією Фокіївною. Бажаємо вам здоров’я, довголіття, щоби ви у нас побували ще не один раз, продовжували радувати нас своїми віршами.

Див. вкладення

Відкритий урок

"Взаємозв'язок музики і мистецтва слова"

Музика і слово тісно пов'язані між собою. Без літературної основи не було б пісень, романсів, кантат, опер, балетів, кінофільмів тощо. У свою чергу музика збагачує літературу, дає друге життя літературним творам, поглиблює особливості характерів героїв творів, подій.

Див. вкладення

«МИСТЕЦТВО»-ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

«Благо, яке дарує нам мистецтво, полягає не в тому, чого ми від нього навчаємось, а в тому, якими ми завдяки йому стаємо».

О.Уайльд

Починаю художню освіту школярів з вивчення абетки мистецтва. Учням надаю можливість «діяти» в різних видах мистецтва, відкривати своє «Я» і виражати себе в музиці, пластиці, театралізації, літературній і живописній творчості, що пробуджує інтерес до пізнання нових властивостей мистецтва, дає змогу сформувати особисту позицію слухачів, глядачів, читачів і, що найголовніше, виховати особистість, здатну творити.

Ідучи на кожен урок, я намагаюсь передати учням свої знання, навчити їх прекрасному. Мені пощастило, бо мій предмет дає можливість навчити їх зорієнтуватись в світі мистецтва, бути досвідченою людиною. Маючи диплом вчителя музики та диригента хору, закінчивши Барнаульське муз. Училище, побачила необхідність здобути вищу освіту на факультеті «Культури та мистецтв», в цьому році думаю закінчити. З 2004 року веду новий курс інтегрованих уроків «Мистецтво», з 2005 - «Художня культура». Тема мого досвіду «Створення умов для розвитку художньо-творчого мислення дітей засобами інтегрованого мистецтва».

Мета курсу: «Розвиток художньо-естетичної творчості школярів, створення оптимального навчально-виховного середовища, творча активність особистості.»

В процесі викладання курсу «Мистецтво» використовую наступні форми: фронтальні, кооперативні, інтерактивні ігри. Застосовую на уроках такі інтерактивні методи: При фронтальній формі: “Мозковий штурм”, “Незакінчене речення». При кооперативній формі: робота в парах, групах. Інтерактивні ігри: “ Рольова гра “, “Драматизація” .

За останні десятки літ світ неймовірно змінився й далі міняється надзвичайно швидким темпом. Зміни у світі мають безпосередній вплив на вчителів, і на учнів. У світі сучасних завдань усебічного розвитку гармонійно розвиненої особистості школяра на базі середньої освіти постає проблема інтеграції, яка набуває важливого значення. Інтеграція – це ідея про єдність наукових знань.

Що таке інтегрований урок? Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних навчальних предметах.

Пошук співпраці, співдружності – основа побудови інтегрованого уроку. Інтегровані уроки дозволяють глибше опонувати тему, яку вивчаємо, розвивають мислення й мовлення школярів, їхню увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного.

Провідними компонентами інтегрованого курсу «Мистецтво» виступили: музичне та образотворче мистецтво, а додатковими – хореографія та трудове навчання. Інтеграцію на цьому етапі можна розглядати як установку на вияв і розвиток творчих здібностей учнів на основі музики й живопису. Для проведення такого курсу треба досконально вивчити навчальні програми, проаналізувати програмовий матеріал з кожного навчального предмету, знати рівень підготовки учнів.

На кожному з таких уроків я пропоную різні види художньо-творчої діяльності: співи, слухання музики, обговорення мистецьких творів, особисту продуктивну творчість. Наприкінці кожної чверті рекомендую проводить різноманітні свята, театралізовані вистави, пропоную відвідування театрів, концертів, художніх музеїв, організовую виставки дітей.

Кожен клас має свою загальну тему. Разом вони об’єднують і завершують початковий період навчання. Теми розподіляють таким чином:

1клас – «У світі краси, добра і радості»,

2клас – «Природа і митець»,

3клас – «Невмируще джерело мистецтва»,

4клас – «Від краси до шляхетності».

В процесі викладання курсу «Мистецтво» розкриваються чудові можливості для особистісно–індивідуального підходу до учнів, використовую наступні форми:

· Визначення лідера на уроках і репетиціях;

· Залучення дітей до театральних вистав;

· Індивідуалізація живописних, графічних та прикладних технік;

· Розподіл функціональних ролей у класі з відповідальністю за справу всього о колективу;

· Концертні виступи дітей з авторськими програмами.

Нами проведено зрізи знань з предмету, ми бачимо помітний ріст

і анкетування для учнів щоб визначити, як вони ставляться до цього курсу. Із 12 учнів, які прийняли участь в анкетуванні:

66,8% - позитивне ставлення,

33,2% - активно-позитивне.

Аналіз змісту відповідей учнів показує, що більшість з них орієнтується в теоретичних питаннях, добре знають твори композиторів, полотна відомих художників, розпізнають пам’ятки культури країн світу.

Постійно працюю над поповненням матеріально-технічної бази (наочні посібники, підручники, програми). Учні забезпечені підручниками: з1 по 5 кл. – в електронному варіанті – 100%, для 6 кл. – 50%.

Мною обладнаний кабінет Мистецтва. Під час уроку використовую різні технічні засоби (музичний центр, мікрофони, телевізор, DVD), які допомагають прослуховувати музику, переглядати відеозаписи.

Завершить нашу творчу зустріч хочу притчею про Майстра, епіграфом до якої взято такі слова: «Кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними інтересами й може привести їх до успіху, - справжній Майстер..»

Притча

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка, контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим не зрозумілішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, в який було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Інструменти грали, із замилуванням стежили за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів в єдине ціле. Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою та спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Такими майстрами, шановні вчителі, є ви, а інструментами – наші учні. Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь й учні, й учителі, досягло гармонії.

Результати впровадження нової навчальної програми «Музичне мистецтво»

Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток особистості учня, становлення в людині системи цінностей: особистісних, загальнолюдських, професійних тощо. Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним йому впливом на свідомість і підсвідомість особистості, на інтелектуальну та емоційну сфери, на моральне і фізичне здоров’я людини.

У 2011/12 навчальному році відбулися зміни в організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

У проекті програми з музичного мистецтва змінено назви та змістове наповнення деяких тем; до орієнтовного музичного репертуару включено твори українських та зарубіжних композиторів–класиків, українські народні пісні, танці та ігри, які раніше не фігурували в програмах. Також оновлено музичний орієнтовний репертуар, запропонований для виконання. Його, зокрема, доповнено сучасними дитячими піснями українських композиторів. Значно збільшено перелік пісень для виконання, що пропонуються на вибір учителя, що розширює можливості творчого підходу педагога до вибору репертуару та диференціації навчального процесу.

Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.

Використовуються сучасні комп’ютерні технології. Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну й відеоінформацію. На уроках музики гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова якість сучасного інтегрованого уроку.

Використання інформаційних технологій дає змогу залучати дітей до: створення творчих робіт пошукової роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості композиторів світ оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами.

Існує чимало програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп:

· музичний програвач;

· програма для співу карооке;

· музичний конструктор;

· музичні енциклопедії;

· навчальні програми;

· музичні ігри.

Нажаль такої можливості немає у кожного учителя.

Музика - могутнє джерело думки

Пізнання світу неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї.

Див. вкладення

План – конспект уроку музики в 8 кл. на тему:«Поети, які співають свої вірші»

Поговоримо про бардівську пісню, висловимо свої добрі і ніжні, щирі і високі почуття любові, шани до славних представників аторської, бардівської пісні Юрія Візбора, Володимира Висоцького, Булата Окуджави.

Див. вкладення

див. вкладення екскурсія по Києву

Фестиваль "Пісня єднає серця",

див. вкладення Фестиваль "Пісня єднає серця"

Сценарій проведення свята Масляної, див. вкладення "Масляна"


ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 11 кл.,

див. вкладення ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 11 кл

Художня культура 9 кл. Театр (розробка уроку) див. вкладення 9 клас. Театр

Кiлькiсть переглядiв: 1355

Коментарi

  • лариса

    2013-01-29 23:32:11

    цікаві розробки уроків; вчитель - творча людина...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.