Порадник батькам щодо залучення та використання благодійних внесків ДИВ. ВКЛАДЕННЯ

Антибулінгова політика

Звіт керівника перед громадськістю відбувся 14 червня 2019 року. Див матеріали у вкладенні

1 червня 2015 року в школі пройшов звіт керівника перед громадськістю

На початок 2014-2015 н.р. в школі навчалось 85 учнів. 9 учнів вступило до першого класу, а 4 є випускниками школи. В закладі 10 класів. На кінець року в школі навчається 86 учнів.

В школі працює 17 педагогів, серед яких 4 мають «вищу категорію», 5 - « І категорію», 2 – « ІІ категорію», 6 –«категорію спеціаліст», 1 педагог має середню спеціальну освіту, 2 – підвищують свою кваліфікацію навчаючись у ВУЗах ,1 педагог має звання «вчитель- методист».

Учні 10 класу охоплені профільним навчанням за програмою історичного профілю, 11 клас за універсальним (індивідуально – групові заняття, 4 учні) . В школі працює комп’ютерний клас 4-1, є вихід до всесвітньої мережі Інтернет.

Методична робота в школі спрямована на вирішення науково – методичної проблеми

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» та її аспекту

«Формуємо соціалізуючий простір». Організація методичної роботи ґрунтувалась на

засадах диференційного підходу шляхом діагностики та врахування індивідуальних

запитів кожної категорії працівників і проводиться за такими напрямками:

· Аналіз науково-теоретичної та методичної літератури з проблеми дослідження.

· Підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

· Виявлення та характеристика інноваційних засобів соціалізації особистості в сфері загальноосвітньої освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

· Розробка та апробування моделі інноваційного соціалізуючого простору,

яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді.

Робота над проблемою реалізувалася через педагогічні ради , які пройшли у формі засідання круглого столу « Концептуальні підходи до моделювання соціалізуючого простору»,педрада – звіт «Роль класного керівника у формуванні просоціальної поведінки підлітків», педрада – творчий звіт «Атестація – крок до творчості». Проблемного семінару «Соціалізація підростаючого покоління як соціально-педагогічна проблема», семінару – практикуму «Соціалізація молоді: перспективи сім’ї та школи», методичного вернісажу«Мій кращий урок».

У школі працюють традиційні методоб'єднання учителів - предметників, учителів початкових класів, класних керівників, на засіданнях яких розглядаються нормативно-правові документи організації навчально-виховного процесу, вивчаються питання творчого підходу до розв'язання проблем впровадження профільного навчання, використання нових інформаційних технологій навчання. Плідно працювали творчі групи учителів створюючи та презентуючи проекти, проводячи тренінги, готуючи методичні рекомендації з досліджуваної проблеми. Про належну роботу МО школи свідчить участь вчителів та учнів у різних конкурсах та фестивалях:

Результативність МО вчителів з обдарованими дітьми

Назва конкурсу

Кількість учасників

результати

керівник

1

Обл. конкурс «Літопис історії» в номінації «Визволителям-героям – наша пам'ять та уклін»

3

1місце – 2уч.

3місце – 1уч.

Лапінська Т.В.

2

Районний етап конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка з укр.. мови

2

3місце – 1уч.

Лапінська Т.В.

3

Районний етап конкурсу ім.. П.Яцика з укр.. мови

3уч.

3місце – 1уч.

Лапінська Т.В.

4

Районний етап фестивалю «Поетичний камертон Ліни Костенко»

3уч.

1місце -2уч

Топчій Н.М., Лапінська Т. В.

5

Обласний етап фестивалю «Поетичний камертон Ліни Костенко»

4уч.

Дипломанти -3уч.

Топчій Н.М., Лапінська Т. В.

Головко В.В.

6

Всеукраїнський конкурс відео- проектів з подолання всіх видів насильства щодо дітей

Гурток «Інформаційний простір»

Районний етап -1місце,

Обласний - невідомо

Кругляк О.А.

7

Обласний етап конкурсу малюнків до 70-річчя Перемоги

3уч.

1місце – 1уч.

2місце – 1уч.

Головко В.В.

8

Районний конкурс «Таврійський барво грай» в номінації «Вокал»;

В номінації « Декоративно-ужиткове мистецтво»

10

7

1місце – 1соліст 3місце – ансамбль 10уч.

1місце – 5

2місце – 3

3місце - 4

Топчій Н.М.

Головко В.В.

9

Всеукраїнський інтерактивний конкурс«Колосок»

29

6 – «Золотий колосок»

21- «Срібний колосок»

Бендюк С.А.

Щербак С.С,

10

Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови

« Пазл»

6

1місце – 1уч.

2місце -2

3місце – 2уч.

Віхренко О.А.

11

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»

8

Відмінний результат – 1

Добрий результат - 4

Бендюк С.А.

Щербак С.С,

12

Обласний етап Всеукраїнської експедиції «Моя батьківщина – Україна» за напрямом «Духовна спадщина мого народу»

Пошукова група 10учнів 8,9кл.

3місце

Топчій Н.М., Лапінська Т. В.

Рєзніченко С.В.

Однією з форм підвищення методичного рівня педпрацівників є постійно діючі районні семінари, які сприяють активізації творчого потенціалу вчителя і збагатили арсенал засобів методичної роботи актуальними питаннями психолого-педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, перспективного педагогічного досвіду, методики викладання навчальних дисциплін.

Результативно працює «Школа молодого вчителя», метою якої є виховання особистості, здатної орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу, визначати свій шлях саморозвитку, самонавчання й самовизначення у професійній кар'єрі. І як результат такої роботи – зростання професійної майстерності педагогів. Про це свідчать відвідані уроки, позакласні заходи. Молоді вчителі активні учасники районних семінарів, члени ШМВ.

З метою забезпечення безперервності творчого росту педагогів, формування в них внутрішньої мотивації до підвищення рівня професіоналізму в школі практикується створення педагогічного портфоліо , яке сприяє персоналізації післядипломної освіти вчителя у між курсовий період, підвищенню рівня його методичної культури.

Курсову перепідготовку педпрацівників з серпня 2014р. по січень 2015 року пройшли 2 педагоги (100%). Усі вчителі – предметники провели моніторинг результативності навчальних досягнень, здійснили самоаналіз своєї діяльності, спланували індивідуальну роботу з учнями на наступний рік. Створено та постійно оновлюється сайт школи, де висвітлюються новини в школі.

Таким чином, уся методична робота направлена на безперервне підвищення кваліфікації педагогів. Але є і недоліки. В останні роки немає переможців з олімпіад (української мови, математики, історії, фізики, хімії). У І семестрі 2015-2016 н.р. ШМО учителів - предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, української мови, хімії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем. Стимулювати педагогів школи до прийняття участі у творчих конкурсах.

Невід’ємною частиною шкільного життя є виховання підростаючого покоління.

Виховання – це цілеспрямований процес керування створенням особистості. Девіз виховної роботи школи: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Уся виховна робота з школярами направлена на реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Школа працює над виховним проектом громадянського виховання «Моя батьківщина – Україна». Мета виховного проекту: «Плекання творчої особистості, забезпечення умов для повноцінного фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку вихованців, формування людини, яка здатна будувати демократичну державу».

Саме цю мету поставив перед собою педагогічний колектив нашої школи.

Методоб’єднання класних керівників в кінці навчального року підвели підсумки виховної роботи, вказали на недоліки, помилки, визначили кращу роботу класів.

Дирекція школи, класні керівники, спираючись на систематичний підхід, вибирають форми і методи роботи ті, які дають можливість досягти результатів, вирішити поставлені завдання. Виховання найважливіших якостей особистості учня на основі діяльності відбувається шляхом організації життя учнівського колективу, колективної творчої діяльності учнів. Життя учнівського колективу складається з таких головних компонентів: самоврядування, норми поведінки, традиції, характер ділових та особистих взаємин учнів.

Було чітко сплановано та проведено ряд виховних заходів.

Перше вересня – свято Першого Дзвоника, як завжди стало великою подією в житті села. Проведено інструктаж з техніки безпеки, безпеки поведінки по дорозі до школи, у вечірній і позаурочний час.

Було чітко сплановано та проведено ряд виховних заходів.

Перше вересня – свято Першого Дзвоника, як завжди стало великою подією в житті села. Проведено інструктаж з техніки безпеки, безпеки поведінки по дорозі до школи, у вечірній і позаурочний час.

Враховуючи інтереси учнів в школі організовано роботу гуртків:

1. Вокальний (кер. Топчій Н.М.)

2. Художня творчість(кер. Головко В.В.)

3. Туризм (кер. Благадарний П.І.)

4. «Театральний» (кер. Рєзніченко С,В.)

5. «Театр англійською» (кер.Віхренко О.А.)

6. «Інформаційний простір» (кер. Кругляк О.А.)

7. Фізична реабілітація (кер. Желізняк С.І.)

10 вересня – 120 років з дня народження Довженка. Відкритий виховний захід познайомив учнів з видатним режисером українського кіно (Топчій Н.М.)

До Всесвітнього Дня Бібліотекаря (30 вересня) в школі пройшов тиждень Книги. В рамках тижня:

- виставки нових підручників,

- екскурсія першокласників до шкільної бібліотеки

В вересні пройшов Тиждень знань правил дорожнього руху в рамках Всеукраїнській акції «Увага! Діти на дорозі!»:

- - бесіди «Мій шлях до школи»;

- - перегляд відеоматеріалів з теми;

- - виставка літератури з безпеки дорожнього руху в шкільній бібліотеці;

- виховний захід для 1-4 кл. «Знання дорожнього руху - безпека вашого життя» (Бурмага Т.Г.)

27.09 – День Туризму – V шкільні «Ігри патріотів». Вся школа здійснила похід та провела змагання з техніки спортивного туризму (Благодарний П.І., Квітка О.Г.)

День учителя був справжнім Святом. Цей день став Днем самоврядування в школі. Учні привітали працівників школи святковим концертом. А для вчителів було організовано мастер-клас від учителя образотворчого мистецтва Головка В.В.

Цікаві вироби були представлені на виставці – конкурсі осінніх композицій «Осіння симфонія»

До 70-річчя визволення України від фашистських загарбників проведено Мітинг (Топчій Н.М.), уроки мужності, екскурсії до музею, операцію «Пам'ятник» (упорядкування могил загиблих воїнів).

Кожного року в школі проходить вокальний конкурс солістів «Ранкова зірка». В цьому році прийняли участь діти з 1 по 7 клас. Батьківський комітет нагородив всіх учасників цінними подарунками.

На осінніх канікулах наші учні разом з учителями мали змогу побувати в Національному заповіднику Асканія-Нова та подивитися монумент «Тачанка». (Топчій Н.М.)

День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років – в цій акції прийняли участь всі учні нашої школи. Була проведена лінійка пам'яті «Голгофа голодної смерті 1932-1933років» (Рєзніченко С.В.)

09 листопада - Відзначення дня української писемності та мови. Лінійка «І найперше було Слово…» (9 кл. Лапінська Т.В.), стінгазети «Мова моя колискова»; літературні експозиції бібліотеці: «Нова доба нового прагне слова», «Слово батьків з усіх віків». Випуск газети «Як ми знаємо творчість Шевченка» (5-7 кл.), «Сторінками кобзаря» (8-10 кл.)

Організовано пройшов у школі місячник боротьби зі СНІДом. Старшокласники взяли участь у конкурсі плакатів „СНІД ближче, ніж тобі здається ”, а учні 10 класу приготували відкритий захід „Скажи СНІДу – ні ”

Вже традиційно в школі проходить хореографічний фестиваль «Танцюють всі». Батьки і гості із задоволенням провели час, а учасники отримали задоволення та подарунки від батьківського комітету.

Тиждень правознавства розпочався 10 грудня. Учні 5-8 кл. прослухали лекторій «Конвенція ООН про права дитини» (вч. історії Бережна М.О.). Відкритий виховний захід «Права і обов’язки дітей» пройшов у старших класах.

Зустріч з випускниками школи, які приймали участь в АТО Павлишиним Олександром, Бендюком Сергієм, Веселовським Владиславом.

За підсумками обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 2014 року учасники пошукової групи творчого об’єднання учнів 8-9 класів, керівники Резніченко С.В., Лапінська Т.В., учителі української мови та літератури, Топчій Н.М., учитель мистецтва та художньої культури посіли ІІІ місце за напрямом «Духовна спадщина мого роду». В роботі «...І хвилює душу, оживає знову наше мелодійне українське слово…» висвітлена діяльність нашої землячки Глєбової Л.Ф.

З нетерпінням діти чекали свято Миколая. 19 грудня для всіх учнів відбулося справжнє свято із піснями, Миколаєм, який роздав усім солодощі. (6 кл. Щербак С.С.)

Новорічні свята пройшли 29 грудня:

1-4 кл. – Новорічна вистава „У пошуках новорічної казки ”.

5 - 8 кл. – «Новорічна подорож по різних країнах світу»

9 - 11 кл. – «Новорічний КВК», де прийняли участь команда молодих вчителів,

Також наші учні взяли участь у щорічній акції «Букет замість ялинки». Привітали шефів та спонсорів з Новорічними святами. Вручили привітальні листівки вчителям – пенсіонерам.

Під час зимових канікул фольклорна група привітала жителів с. Хрещенівка колядками та щедривками.

(Топчій Н.М., Бурмага Т.Г.)

15.02.2015 – День вшанування участників бойових дій на території інших держав.

15 лютого 2015 року 26 роки з дня виведення Радянських військ з Афганістану

Учнями 10 класу була проведена лінійка- пам'яті присвячена усім, хто проходив військову службу в Афганістані

27.02.2015 – мітинг, присвячений визволенню села Хрещенівка від німецько-фашистських загарбників

8 березня – заходи, присвячені міжнародному жіночому дню.

До цього свята готувалися всі учні школи. Особливим воно стало для учнів початкової школи. Під девізом «Мама, бабуся і я – дружня сім’я» прийняли участь три сім'ї: Рєзніченко, Білоус, Гончарук. (кер. Бендюк С.А.)

8 кл. «Міні-міс – школа 2015» (кер. Віхренко О.А.)

Наші учні прийняли учать в районному та обласному конкурсі – фестивалі «Поетичний камертон Ліни Костенко», (1 місце Гузенко Н. – вокал кер. Топчій Н.М., Гринішина А. – поезія, кер. Лапінська Т.В.). В номінації «Образотворче мистецтво» (кер. Головко В.В.) перемогу одержали Гринішина А. та Мищенко В.

Цікаво пройшов День українського гумору 1 квітня. Учні приготували сценки із творів українських письменників

В квітні пройшов місячник по благоустрою та санітарному утриманню пришкільних територій.

17.04 - Всесвітній день довкілля. Було організовано Екологічний десант. Прибирання коло школи.

22 квітня – виховний захід до всесвітнього Дня Землі

(6 кл. Кер. Щербак С.С.)

26 квітня – День Чорнобильської трагедії (9 кл., кер. Лапінська Т.В.)

Кожного року в школі проходить День рятувальника

Команда учнів 8 класу прийняла участь у ІІ етапі всеукраїнської гри «Джура»,

Юнаки 11 класу успішно відбули воєнно-польові збори згідно програми предмету «Основи захисту Вітчизни»

В обласному етапі конкурсу малюнків до 70-річчя Перемоги наші учні посіяли І та ІІ місце Кер. Головко В.В.

Щорічного приймаємо участь у районному огляді-конкурсі художньої творчості «Таврійський барвограй». В цьому році в номінації «Вокал» солістка школи Гузенко Надія посіяла І місце, ансамбль дівчат – ІІІ місце (кер. Топчій Н.М.). В номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» - 1місце – 5учнів, 2місце – 3учня, 3місце – 4 учня (Кер. Головко В.В.)

8 травня – День пам'яті та примирення. Учні школи привітали учасників війни. Прийняли участь у святковому концерті.

9 травня - мітинг коло Пам’ятника загиблим воїнам. Був відкритий шкільний музей історії села

За цей навчальний рік школа тісно співпрацювала з шефськими організаціями, а саме :

1. Районним центром зайнятості, кер. Терно Наталя Іванівна

2. ТОВ « Автосвіт», Канєвський Олександр Михайлович.

Учні вітали шефів з професійним святом, Новорічними святами , шефи відвідали школу.

27 травня в школі відбулося «Свято прощання з початковою школою»

29 травня 2015р. було проведено свято Останнього дзвоника. Цим святом розпочались літні канікули та оздоровча кампанія.

2 червня учні нашої школи прийняли участь в районному пісенному фестивалі «Співуче джерельце». Гузенко Надія отримала ГРАН-ПРІ (кер. Топчій Н.М.)

Важливим завданням школи є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім'ї до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті навчального закладу, класу.

Змістом роботи є підвищення педагогічних знань батьків, залучення їх до виховному процесу, участь в управлінні. На шкільному сайті створена батьківська скринька, де розміщується інформація для батьків, а матеріали сайту – це життя нашого шкільного колективу. Систематично в школі проводиться батьківський педвсеобуч, адже не секрет, що серед молодих батьків є чимало таких, яких самих треба навчати. В кожному класі запланована робота з батьками. Вони залучаються до навчальної та виховної роботи, проводяться батьківські збори, якщо потрібно – разом з учнями. Запрошуємо батьків на родинні свята: не тільки маму і батька, а і бабусь і дідусів, залучаємо їх і в екскурсіях, це сприяє зближенню дітей і батьків. Разом працюємо коло школи і в парку. Велика робота проводиться з батьками багатодітних сімей. Вони є частими гостями в школі.

Шановні батьки!

З 25.05. по 01.09.2012 року ваші діти перебуватимуть на канікулах. На цей час ви берете повну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей , дотримання ними етичних норм поведінки та техніки безпеки, а саме:

- Правила поведінки на дорозі.

- Безпечна їзда на велосипедах, скутерах.

- Обережне поводження з побутовими електроприладами;

- Правила поведінки поблизу енергооб'єктів.

- Поведінка на воді, у лісосмугах, поводження з вогнем, газом.

- Дотримання правил безпеки під час збору металолому, вибухонебезпечних предметів.

- Правила поводження у громадських місцях, заборона вживання алкоголю та тютюну.

- Дотримання терміну перебування на вулиці у нічний час.

Вашим батьківським обов’язком є залучення дітей до активного літнього відпочинку та оздоровлення.

До 1 вересня вашій дитині необхідно пройти медичний огляд спеціалістами РЦЛ з 16.07. по 22.07.2012 року.

13.09.2012

Рішення батьківських зборів № 1

від 13.09.2012

1. Всім батькам приймати активну участь у навчально – виховному процесі, контролювати виконання дітьми правил внутрішкільного розпорядку.

2. Не допускати пропуски занять без поважних причин. За потребою надавати заяву на ім'я класного керівника про залишення дитини вдома, вказавши дату та причину.

3. Проводити з дітьми роз’яснювальну роботу про дотримання правил безпеки руху, пожежної безпеки.

4. Сприяти 100% охопленню дітей гарячим харчуванням.

5. Встановити батьківську плату за комплексний ( 3 страви) обід:

- для учнів 5-11 класів – 4.00 у період з 03.09.12 по 28.05.13

- для учнів 1-4 класів – 3.00 у період з 03.09.12 по 28.05.13

6. Дозволити видавати додаткову денну норму хліба ( для учнів 1-11 класів) за кошти батьків збільшивши її з 80 гр.до 100 гр.; дозволити закладати норму круп за розкладкою страви.

7. Контролювати поведінку дітей у вечірній та нічний час.

8. Вибрати батьківський комітет у такому складі:

- 1 класу Білоус Олександр Сергійович

- 2 класу Гончарук Людмила Миколаївна

- 3 класу Літвін Тетяна Іванівна

- 4 класу Карнауха Світлана Василівна

- 5 класу Сівардюк Олена іванівна

- 6 класу Стрєльнік Алла Володимирівна

- 7 класу Карвацький Микола Володимирович

- 8 класу Желізняк Наталя Павлівна

- 9 класу Тімофєєва Нонна Володимирівна

- 10 класу Агаркова Альона Анатолівна

9. Затвердити Положення про батьківський комітет школи, класу, та класні батьківські збори.

Голова зборів Тімофєєва Н.В.

Секретар Стрєльнік А.В.

Шановні батьки! Ваша дитина з 27жовтня по 4 листопада буде перебувати на осінніх канікулах. На цей період ви повністю берете на себе відповідальність за безпеку життя і здоров’я дитини:

Ø контролювати виконання нею правил дорожнього руху

Ø безпеку поводження з електроприладами та вогнем

Ø особливу увагу просимо звернути на перебування учня на вулиці у вечірній та нічний час.

5 листопада ласкаво просимо до школи!

Увага ! Ожеледиця!

Важкі кліматичні умови на вулиці вимагають від вас, шановні батьки, постійного контролю за дітьми. Адміністрація школи просить звернути особливу увагу на зовнішній вигляд учнів, одягати дітей відповідно до температурного режиму.

Хрещенівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів

Хрещенівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

74213, с.Хрещенівка Нововоронцовського району Херсонської обл.,

вул.Чкалова,3 тел.3-31-40 E-mail:kreshenivkazosh@mail.ru

Рішення

загальношкільних батьківських зборів

від 26.09.2013 року

1. Затвердити положення про батьківський комітет школи та батьківські збори.

2. Зобов'язати батьків контролювати систематичне відвідування учнями школи.

3. Не допускати пропуски занять без поважних причин.

4. Постійно проводити з дітьми роз’яснювальну роботу по дотриманню правил дорожнього руху,пожежної безпеки,правил поведінки в школі .

5. Сприяти 100% охопленню дітей гарячим харчуванням. Встановити вартість обідів для учнів 5-11 класів – до 4,00 грн.

6. Обрати Сорочинську Діану Сергіївну громадським інспектором по організації харчування.

7. Контролювати поведінку дітей у нічний та вечірній час.

8. Вибрати батьківський комітет у складі:

Гончарук Людмила Миколаївна – голова комітету

Стрєльнік Алла Іванівна – секретар

Члени комітету: Головко Ольга, 1 клас

Білоус Олександр Сергійович, 2 клас

Бережна Майя олександрівна, 4 клас

Карнауха СвітланаВасилівна, 5 клас

Сівардюк Олена, 6 клас

Карвацький Юрій Володимирович,8 клас

Желізняк Наталя Павлівна, 9 клас

Агаркова Олена Анатоліївна, 10 клас

Кушко Оксана Іванівна, 11 клас

Голова зборів Гончарук Л. М.

Секретар Стрєльнік А.І.

Що потрібно в школу? Пам'ятка для батьків першокласників стане в нагоді.

див. вкладення

18 вересня 2014 пройшли загальношкільні батьківські збори.

Повістка дня

1. організація навчально- виховного процесу. Початок навчального року .( заступник директора з НВР Бендюк С.А.)

2. Правила поведінки в школі та під час дороги додому. Підвіз дітей за програмою "Шкільний автобус". Оформлення страхового полісу.

3.Робота школи в позаурочний час. Графік роботи гуртків. ( Педагог - організатор Топчій Н.М.)

4. Підготовка школи до опалювального сезону. (директор)

5. Вибори батьківського комітету школи.

6. Організація гарячого харчування( Желізняк Н.П., медична сестра школи)

7. Різне

Рішення батьківських зборів

1. Орагнізовано розпочати навчальний рік. Зобовязати батьків контролювати відвідування учнями школи. Не допускати пропуски занять без поважних причин.

2. Постійно проводити з дітьми бесіди та показувати на власному прикладі дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки. Контролювати час повернення дитини до дому.

3. Сприяти 100% залученню учнів до гарячого харчування. Встановити вартість обіду за батьківські кошти у розмірі 5 грн. за комплексний обід.

4.Контролювати поведінку дітей у вечірній та нічний час. Тримати тісний звязок з класними керівниками, повідомляти про будь-які зміни у психічному стані дитини.

5. Обрати батьківський комітет школи у складі:

1 клас. Зозуля Юлія Олександрівна- голова батьківськогокомітету

2 кл. Реус Д.А.

3.кл. Білоус О.С.

4 кл. Груненко В.

5 кл.Бережна М.О.

6 кл. Карнаух С.В.

7 кла. Горб О.В.

8 кл. Стрєльнік А.І.

9 кл. Карвацький Ю.В.

10 кл. Желізняк Н.П.

11 кл. Агаркова А.А.

Обрати громадським інспектором з організації харчування Гринішину Т.М.

Кiлькiсть переглядiв: 1596

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.